(وان اینچ)1INCHUSDT

0.48720.03(+5.98%)
آخرین
0.487
دیروز
0.46
حجم معاملات
75,671,823.5
کمترین
0.458
بیشترین
0.512
میانگین قیمت
0.487