(آوه)AAVEUSDT

103.03-3.14(-2.96%)
آخرین
103.03
دیروز
106.17
حجم معاملات
109,634.077
کمترین
102.51
بیشترین
107.69
میانگین قیمت
105.288