(آوه)AAVEUSDT

96.8-2.58(-2.6%)
آخرین
96.8
دیروز
99.38
حجم معاملات
125,985.487
کمترین
95.38
بیشترین
101.2
میانگین قیمت
98.296