(کاردانو)ADAUSDT

0.4523-0.00(-1.05%)
آخرین
0.452
دیروز
0.457
حجم معاملات
85,256,172.4
کمترین
0.45
بیشترین
0.464
میانگین قیمت
0.458