(کاردانو)ADAUSDT

0.43030.03(+7.76%)
آخرین
0.43
دیروز
0.399
حجم معاملات
177,655,155.9
کمترین
0.397
بیشترین
0.432
میانگین قیمت
0.417