(آلفا)ALPHAUSDT

0.1192-0.00(-0.5%)
آخرین
0.119
دیروز
0.12
حجم معاملات
34,576,718
کمترین
0.114
بیشترین
0.128
میانگین قیمت
0.121