(آردور)ARDRUSDT

0.10850.01(+9.27%)
آخرین
0.109
دیروز
0.099
حجم معاملات
25,203,963
کمترین
0.099
بیشترین
0.112
میانگین قیمت
0.106