(آر وی)ARUSDT

38.8971.03(+2.73%)
آخرین
38.897
دیروز
37.863
حجم معاملات
571,566.93
کمترین
36.789
بیشترین
39.703
میانگین قیمت
38.343