(آر وی)ARUSDT

8.230.18(+2.25%)
آخرین
8.23
دیروز
8.049
حجم معاملات
764,866.3
کمترین
7.85
بیشترین
8.52
میانگین قیمت
8.174