( آ اس رم)ASRUSDT

2.426-0.01(-0.21%)
آخرین
2.426
دیروز
2.431
حجم معاملات
285,105.4
کمترین
2.4
بیشترین
2.476
میانگین قیمت
2.427