( آ اس رم)ASRUSDT

3.59-0.03(-0.86%)
آخرین
3.59
دیروز
3.621
حجم معاملات
1,047,623.1
کمترین
3.544
بیشترین
3.779
میانگین قیمت
3.651