(اتوم)ATOMUSDT

9.173-0.13(-1.4%)
آخرین
9.173
دیروز
9.303
حجم معاملات
2,469,802
کمترین
9.01
بیشترین
9.326
میانگین قیمت
9.204