(آدیوس)AUDIOUSDT

0.1989-0.01(-5.29%)
آخرین
0.199
دیروز
0.21
حجم معاملات
21,449,816.9
کمترین
0.195
بیشترین
0.21
میانگین قیمت
0.201