(آدیوس)AUDIOUSDT

0.2225-0.01(-3.72%)
آخرین
0.223
دیروز
0.231
حجم معاملات
28,594,879.4
کمترین
0.216
بیشترین
0.232
میانگین قیمت
0.223