(تراوالا)AVAUSDT

0.5420.00(+0.37%)
آخرین
0.542
دیروز
0.54
حجم معاملات
912,355
کمترین
0.535
بیشترین
0.552
میانگین قیمت
0.544