(تراوالا)AVAUSDT

0.6222-0.04(-5.33%)
آخرین
0.622
دیروز
0.657
حجم معاملات
1,620,744
کمترین
0.605
بیشترین
0.689
میانگین قیمت
0.648