(آوانچه)AVAXUSDT

22.070.24(+1.1%)
آخرین
22.07
دیروز
21.83
حجم معاملات
3,927,368.59
کمترین
21.15
بیشترین
23.26
میانگین قیمت
22.231