(آوانچه)AVAXUSDT

25.820.60(+2.38%)
آخرین
25.82
دیروز
25.22
حجم معاملات
1,662,714.32
کمترین
25.04
بیشترین
26.33
میانگین قیمت
25.743