(باجر)BADGERUSDT

4.267-0.00(-0.02%)
آخرین
4.267
دیروز
4.268
حجم معاملات
1,027,292.12
کمترین
4.078
بیشترین
4.606
میانگین قیمت
4.357