(باجر)BADGERUSDT

4.8290.35(+7.79%)
آخرین
4.829
دیروز
4.48
حجم معاملات
6,559,385.86
کمترین
4.365
بیشترین
5.699
میانگین قیمت
5.16