(بیکری سواپ)BAKEUSDT

0.3041-0.02(-4.88%)
آخرین
0.304
دیروز
0.32
حجم معاملات
14,903,456
کمترین
0.303
بیشترین
0.32
میانگین قیمت
0.313