(بیکری سواپ)BAKEUSDT

0.3140.14(+79.94%)
آخرین
0.314
دیروز
0.175
حجم معاملات
1,034,471,451.6
کمترین
0.172
بیشترین
0.36
میانگین قیمت
0.288