(بالانسر)BALUSDT

3.658-0.05(-1.29%)
آخرین
3.658
دیروز
3.706
حجم معاملات
225,386.59
کمترین
3.612
بیشترین
3.757
میانگین قیمت
3.686