(باند)BANDUSDT

1.5060.02(+1.48%)
آخرین
1.506
دیروز
1.484
حجم معاملات
3,008,011.8
کمترین
1.445
بیشترین
1.597
میانگین قیمت
1.526