(بارسلونا)BARUSDT

2.238-0.03(-1.24%)
آخرین
2.238
دیروز
2.266
حجم معاملات
174,968.09
کمترین
2.226
بیشترین
2.277
میانگین قیمت
2.251