(بارسلونا)BARUSDT

1.997-0.05(-2.3%)
آخرین
1.997
دیروز
2.044
حجم معاملات
221,076.49
کمترین
1.968
بیشترین
2.047
میانگین قیمت
1.998