(بارسلونا)BARUSDT

3.140.08(+2.55%)
آخرین
3.14
دیروز
3.062
حجم معاملات
491,261.67
کمترین
2.985
بیشترین
3.241
میانگین قیمت
3.13