(بیسیک آتنشن)BATUSDT

0.22940.02(+8.57%)
آخرین
0.229
دیروز
0.211
حجم معاملات
6,134,915
کمترین
0.211
بیشترین
0.23
میانگین قیمت
0.221