(بیسیک آتنشن)BATUSDT

0.2393-0.01(-2.13%)
آخرین
0.239
دیروز
0.245
حجم معاملات
12,064,268
کمترین
0.236
بیشترین
0.247
میانگین قیمت
0.242