(بلا)BELUSDT

0.8564-0.07(-7.2%)
آخرین
0.856
دیروز
0.923
حجم معاملات
13,423,972.4
کمترین
0.831
بیشترین
0.962
میانگین قیمت
0.903