(بلا)BELUSDT

0.69660.05(+7.63%)
آخرین
0.697
دیروز
0.647
حجم معاملات
8,581,747.8
کمترین
0.632
بیشترین
0.71
میانگین قیمت
0.68