(بلوزل)BLZUSDT

0.301-0.09(-23.53%)
آخرین
0.301
دیروز
0.394
حجم معاملات
59,940,576
کمترین
0.298
بیشترین
0.422
میانگین قیمت
0.352