(بلوزل)BLZUSDT

0.2464-0.01(-2.34%)
آخرین
0.246
دیروز
0.252
حجم معاملات
11,952,436
کمترین
0.242
بیشترین
0.254
میانگین قیمت
0.248