(بلوزل)BLZUSDT

0.19070.00(+0.26%)
آخرین
0.191
دیروز
0.19
حجم معاملات
29,996,827
کمترین
0.186
بیشترین
0.208
میانگین قیمت
0.199