(بایننس دان)BNBDOWNUSDT

0.012480.00(+0.16%)
آخرین
0.012
دیروز
0.012
حجم معاملات
22,158,174.6
کمترین
0.012
بیشترین
0.013
میانگین قیمت
0.013