(بایننس آپ)BNBUPUSDT

62.230.45(+0.73%)
آخرین
62.23
دیروز
61.78
حجم معاملات
5,068.7
کمترین
54.19
بیشترین
63
میانگین قیمت
61.433