(بایننس آپ)BNBUPUSDT

20.8-0.67(-3.12%)
آخرین
20.8
دیروز
21.47
حجم معاملات
4,026.74
کمترین
20.49
بیشترین
21.84
میانگین قیمت
21.206