(بایننس)BNBUSDT

229.5-0.20(-0.09%)
آخرین
229.5
دیروز
229.7
حجم معاملات
880,405.618
کمترین
227.1
بیشترین
234.9
میانگین قیمت
230.611