(بنکور)BNTUSDT

0.7324-0.01(-1.99%)
آخرین
0.732
دیروز
0.747
حجم معاملات
2,001,903.4
کمترین
0.729
بیشترین
0.754
میانگین قیمت
0.741