(بنکور)BNTUSDT

0.8059-0.01(-0.75%)
آخرین
0.806
دیروز
0.812
حجم معاملات
1,297,348.9
کمترین
0.799
بیشترین
0.825
میانگین قیمت
0.811