(بارن بریدج)BONDUSDT

3.4160.05(+1.4%)
آخرین
3.416
دیروز
3.369
حجم معاملات
452,048.19
کمترین
3.245
بیشترین
3.419
میانگین قیمت
3.341