(بارن بریدج)BONDUSDT

3.631-0.18(-4.82%)
آخرین
3.631
دیروز
3.815
حجم معاملات
2,081,554.5
کمترین
3.562
بیشترین
3.919
میانگین قیمت
3.736