(بیت کوین)BTCUSDT

63793.991244.65(+1.99%)
آخرین
63,793.99
دیروز
62,549.34
حجم معاملات
42,005.962
کمترین
62,373.24
بیشترین
64,993.95
میانگین قیمت
63,571.791