(پوندیکس)BURGERUSDT

0.4613-0.01(-2.82%)
آخرین
0.461
دیروز
0.475
حجم معاملات
2,816,337.3
کمترین
0.456
بیشترین
0.481
میانگین قیمت
0.468