(پنکیک)CAKEUSDT

2.052-0.03(-1.25%)
آخرین
2.052
دیروز
2.078
حجم معاملات
2,810,994.63
کمترین
2.019
بیشترین
2.112
میانگین قیمت
2.063