(پنکیک)CAKEUSDT

2.830.14(+5.36%)
آخرین
2.83
دیروز
2.686
حجم معاملات
8,167,724.27
کمترین
2.611
بیشترین
3.017
میانگین قیمت
2.811