(کرومیا)CHRUSDT

0.3322-0.01(-1.72%)
آخرین
0.332
دیروز
0.338
حجم معاملات
7,340,949
کمترین
0.33
بیشترین
0.344
میانگین قیمت
0.338