(کرومیا)CHRUSDT

0.1458-0.00(-1.95%)
آخرین
0.146
دیروز
0.149
حجم معاملات
28,351,845
کمترین
0.139
بیشترین
0.152
میانگین قیمت
0.148