(چلیز)CHZUSDT

0.14449-0.01(-6.89%)
آخرین
0.144
دیروز
0.155
حجم معاملات
457,877,064
کمترین
0.143
بیشترین
0.165
میانگین قیمت
0.153