(چلیز)CHZUSDT

0.077220.00(+1.77%)
آخرین
0.077
دیروز
0.076
حجم معاملات
116,296,183
کمترین
0.075
بیشترین
0.08
میانگین قیمت
0.077