(نروس)CKBUSDT

0.015945-0.00(-5.32%)
آخرین
0.016
دیروز
0.017
حجم معاملات
673,137,565
کمترین
0.016
بیشترین
0.017
میانگین قیمت
0.017