(نروس)CKBUSDT

0.003141-0.00(-4.21%)
آخرین
0.003
دیروز
0.003
حجم معاملات
419,852,560
کمترین
0.003
بیشترین
0.003
میانگین قیمت
0.003