(کوتی)COTIUSDT

0.057840.00(+0.35%)
آخرین
0.058
دیروز
0.058
حجم معاملات
52,391,154
کمترین
0.056
بیشترین
0.059
میانگین قیمت
0.058