(کوتی)COTIUSDT

0.10647-0.00(-4.12%)
آخرین
0.106
دیروز
0.111
حجم معاملات
62,310,716
کمترین
0.101
بیشترین
0.12
میانگین قیمت
0.112