(کوتی)COTIUSDT

0.093470.00(+4.62%)
آخرین
0.093
دیروز
0.089
حجم معاملات
31,055,825
کمترین
0.089
بیشترین
0.101
میانگین قیمت
0.095