(کرو)CRVUSDT

0.5493-0.01(-2.14%)
آخرین
0.549
دیروز
0.561
حجم معاملات
7,412,833.2
کمترین
0.547
بیشترین
0.573
میانگین قیمت
0.558