(کرو)CRVUSDT

0.4259-0.02(-3.9%)
آخرین
0.426
دیروز
0.443
حجم معاملات
37,398,801
کمترین
0.408
بیشترین
0.464
میانگین قیمت
0.44