(کارتسی)CTSIUSDT

0.16920.01(+3.11%)
آخرین
0.169
دیروز
0.164
حجم معاملات
7,415,350
کمترین
0.163
بیشترین
0.173
میانگین قیمت
0.169