(کارتسی)CTSIUSDT

0.16290.00(+1.43%)
آخرین
0.163
دیروز
0.161
حجم معاملات
14,441,027
کمترین
0.158
بیشترین
0.168
میانگین قیمت
0.163