(کورتکس)CTXCUSDT

0.2915-0.01(-3.51%)
آخرین
0.292
دیروز
0.302
حجم معاملات
14,662,803
کمترین
0.277
بیشترین
0.324
میانگین قیمت
0.308