(کورتکس)CTXCUSDT

0.31650.00(+1.15%)
آخرین
0.317
دیروز
0.313
حجم معاملات
27,464,326
کمترین
0.305
بیشترین
0.345
میانگین قیمت
0.323