(سیویک‌)CVCUSDT

0.1615-0.00(-1.28%)
آخرین
0.162
دیروز
0.164
حجم معاملات
6,473,331
کمترین
0.161
بیشترین
0.165
میانگین قیمت
0.163