(سیویک‌)CVCUSDT

0.11-0.00(-0.54%)
آخرین
0.11
دیروز
0.111
حجم معاملات
8,749,115
کمترین
0.109
بیشترین
0.113
میانگین قیمت
0.111