(دش)DASHUSDT

29.74-0.49(-1.62%)
آخرین
29.74
دیروز
30.23
حجم معاملات
87,292.677
کمترین
29.47
بیشترین
30.44
میانگین قیمت
29.91