(دش)DASHUSDT

29.91-0.39(-1.29%)
آخرین
29.91
دیروز
30.3
حجم معاملات
54,969.059
کمترین
29.85
بیشترین
30.46
میانگین قیمت
30.144