(دیتا)DATAUSDT

0.031020.00(+2.65%)
آخرین
0.031
دیروز
0.03
حجم معاملات
59,226,386.5
کمترین
0.03
بیشترین
0.032
میانگین قیمت
0.031