(دیتا)DATAUSDT

0.05308-0.00(-4.01%)
آخرین
0.053
دیروز
0.055
حجم معاملات
29,606,655.8
کمترین
0.051
بیشترین
0.058
میانگین قیمت
0.055