(دیکرید‌)DCRUSDT

20.33-0.22(-1.07%)
آخرین
20.33
دیروز
20.55
حجم معاملات
38,633.949
کمترین
20.31
بیشترین
21.05
میانگین قیمت
20.69