(دیکرید‌)DCRUSDT

14.430.10(+0.7%)
آخرین
14.43
دیروز
14.33
حجم معاملات
32,154.725
کمترین
14.2
بیشترین
14.75
میانگین قیمت
14.404