(دگو فایننس)DEGOUSDT

1.699-0.05(-2.97%)
آخرین
1.699
دیروز
1.751
حجم معاملات
398,186.31
کمترین
1.683
بیشترین
1.763
میانگین قیمت
1.721