(دگو فایننس)DEGOUSDT

2.067-0.13(-5.79%)
آخرین
2.067
دیروز
2.194
حجم معاملات
962,654.3
کمترین
2.043
بیشترین
2.335
میانگین قیمت
2.192