(دیجی بایت)DGBUSDT

0.007540.00(+0.53%)
آخرین
0.008
دیروز
0.008
حجم معاملات
165,417,125.9
کمترین
0.007
بیشترین
0.008
میانگین قیمت
0.008