(دیا)DIAUSDT

0.2942-0.01(-2%)
آخرین
0.294
دیروز
0.3
حجم معاملات
646,901.2
کمترین
0.291
بیشترین
0.303
میانگین قیمت
0.297