(دیا)DIAUSDT

0.5297-0.01(-1.54%)
آخرین
0.53
دیروز
0.538
حجم معاملات
3,844,234.4
کمترین
0.528
بیشترین
0.56
میانگین قیمت
0.545