(دودو‌)DODOUSDT

0.13470.01(+6.31%)
آخرین
0.135
دیروز
0.127
حجم معاملات
91,873,112.4
کمترین
0.126
بیشترین
0.145
میانگین قیمت
0.134