(پولکا دات)DOTUSDT

6.247-0.11(-1.72%)
آخرین
6.247
دیروز
6.356
حجم معاملات
4,125,500.88
کمترین
6.126
بیشترین
6.513
میانگین قیمت
6.35