(پولکا دات)DOTUSDT

6.615-0.15(-2.16%)
آخرین
6.615
دیروز
6.761
حجم معاملات
9,557,192.56
کمترین
6.429
بیشترین
7.206
میانگین قیمت
6.846