(داسک نتورک)DUSKUSDT

0.17140.01(+3.19%)
آخرین
0.171
دیروز
0.166
حجم معاملات
23,175,083
کمترین
0.161
بیشترین
0.177
میانگین قیمت
0.169