(الروند)EGLDUSDT

39.48-0.75(-1.86%)
آخرین
39.48
دیروز
40.23
حجم معاملات
224,795.73
کمترین
38.6
بیشترین
43.41
میانگین قیمت
41.173