(الروند)EGLDUSDT

49.49-3.55(-6.69%)
آخرین
49.49
دیروز
53.04
حجم معاملات
378,951.79
کمترین
48.98
بیشترین
53.89
میانگین قیمت
50.981