(انجین)ENJUSDT

0.3577-0.01(-2.05%)
آخرین
0.358
دیروز
0.365
حجم معاملات
8,609,710
کمترین
0.355
بیشترین
0.372
میانگین قیمت
0.364