(ایاس)EOSUSDT

0.720.02(+2.86%)
آخرین
0.72
دیروز
0.7
حجم معاملات
17,425,281.7
کمترین
0.696
بیشترین
0.732
میانگین قیمت
0.716