(ایاس)EOSUSDT

0.8123-0.01(-0.83%)
آخرین
0.812
دیروز
0.819
حجم معاملات
14,075,744.1
کمترین
0.804
بیشترین
0.823
میانگین قیمت
0.815