(اتریوم دان)ETHDOWNUSDT

0.04545-0.00(-2.8%)
آخرین
0.045
دیروز
0.047
حجم معاملات
8,920,723.71
کمترین
0.045
بیشترین
0.048
میانگین قیمت
0.046