(یورو)EURUSDT

1.0965-0.00(-0.21%)
آخرین
1.097
دیروز
1.099
حجم معاملات
17,305,440.5
کمترین
1.095
بیشترین
1.1
میانگین قیمت
1.097