(یورو)EURUSDT

1.06210.02(+1.51%)
آخرین
1.062
دیروز
1.046
حجم معاملات
47,701,253.9
کمترین
1.045
بیشترین
1.063
میانگین قیمت
1.058