(فچ ای آی)FETUSDT

2.1820.03(+1.62%)
آخرین
2.182
دیروز
2.147
حجم معاملات
60,052,761
کمترین
1.993
بیشترین
2.388
میانگین قیمت
2.208