(فچ ای آی)FETUSDT

0.5268-0.01(-1.59%)
آخرین
0.527
دیروز
0.535
حجم معاملات
46,744,288
کمترین
0.522
بیشترین
0.56
میانگین قیمت
0.538